Nhận diện âm mưu, thủ đoạn “Chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng” trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay

(chiasekienthucnet)-Sau thời gian “Bao vây”, “Cô lập”, “Cấm vận” kéo dài bị thất bại, các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Mục đích xuyên suốt của chúng là nhằm xóa bỏ chế độ XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lôi kéo, chuyển hóa Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

>Giữ vững nguyên tắc, xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc (bài 4)
>
Quyết định của Chính phủ về việc bồi thường của formosa là hoàn toàn hợp pháp
>Bài 3: Xây dựng trường thành phòng vệ

 

Tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó chúng xác định lĩnh vực chính trị, tư tưởng là trọng tâm, trọng điểm chống phá nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, đoàn thể và của toàn xã hội), làm mất hiệu lực của nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguyên tắc tổ chức cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện được mục đích trên, chúng tiến hành các thủ đoạn:

Thứ nhất, chúng phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng đã lợi dụng sự sụp đổ của các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu để tuyên truyền Việt Nam cũng cần học theo họ để từ bỏ con đường CNXH để hòa nhập vào thế giới tư bản văn minh; chúng tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin là một thứ giáo lý phi khoa học, đã thực nghiệm 70 năm qua là sai lầm, Việt Nam đưa vào áp dụng là không thích hợp, là sự ngộ nhận, một điều xa sỉ đối với một đất nước có 90% là nông dân; chúng xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng và Bác Hồ nhằm hạ thần tượng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, chúng lợi dụng các vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội để kích động, biểu tình chống phá Đảng và Nhà nước ta. Gần đây, trước sự việc công ty Fomosa sả thải gây ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Mặc dù các cấp chính quyền của ta từ Trung Ương đến địa phương và các Bộ, Ban, Ngành đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, tích cực tiến hành các biện pháp khắc phục. Đồng thời, Công ty Fomosa cũng đã bồi thường thiệt hại cho người dân và cam kết khắc phục hệ thống sả thải. Nhưng các thế lực thù địch đã xuyên tạc rằng, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển miền Trung “xuất hiện những bệnh lạ”, vu khống các cơ sở y tế địa phương “không khám sức khỏe cho người dân”, yêu cầu Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) từ chức; chúng kêu gọi mọi người tham gia “một ngày vì môi trường” để phản đối Nhà nước ta để xảy ra sự cố môi trường miền Trung, đã có hàng nghìn giáo dân thuộc các giáo xứ địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tham gia tuần hành; chúng phán tán tài liệu vu khống Chính phủ Việt Nam “tiếp tục lừa dối người dân”, đồng thời kêu gọi người dân không tin những gì cơ quan chức năng của ta công bố mức độ ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Mục đích của chúng là nhằm gây bất ổn tình tình an ninh chính trị ở các địa phương, làm giảm lòng tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền các cấp của ta.

Thứ ba, chúng lợi dụng một số sự kiện chính trị, vụ việc nổi cộm và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta để chống phá ta. Điển hình là chúng đã lợi dụng vụ việc ở Yên Bái để phát tán nhiều tài liệu xuyên tạc, suy diễn bóp méo sự thật, làm hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân; lợi dụng việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào Quảng Nam dự Hội nghị toàn quốc về Phát triển du lịch, các thế lực thù địch đã phát tán nhiều thông tin, kèm theo hình ảnh được cho là đoàn xe của Chính phủ đi vào khu vực phố cổ Hội An (đường cấm ô tô), sau đó tuyên truyền, nói xấu Thủ tướng; hay khi Thanh tra Chính phủ công bố kết quả 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bọn phản động đã phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta “không quyết liệt” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Có thể nói đây là những luận điệu hết sức phản động của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta; làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của Nhà nước hòng phục vụ cho âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chúng.

Thứ tư, chúng chuyển tài liệu có nội dung phản động từ nước ngoài về nước và sử dụng các phần tử chống đối trong nước viết bài phát tán bất hợp pháp dưới dạng “nhật ký”, “đối thoại”, “thư khẩn”, “lời kêu gọi”…tập trung vào một số vấn đề chủ yếu là: phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên XHCN của nước ta, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ điều 4 của hiến pháp, đòi đổi tên Đảng, tên nước, đòi ra báo và nhà xuất bản tư nhân, đòi thành lập cái gọi là “hội nhân dân chống tham nhũng”.

Điều 4 Hiến pháp năm 1980 có ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.

Điều 4 Hiến pháp năm 1992 được sửa lại là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định tính pháp lí về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch muốn xóa bỏ, thực chất là âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, mở đường cho chúng thành lập lực lượng đối lập hợp pháp, đối trọng với Đảng Cộng sản, thực hiện “Đa nguyên chính trị”, “Đa đảng đối lập” để tập hợp lực lượng chống đối Đảng và Nhà nước ta. Đây là một trong những thủ đoạn chống phá đã được chúng tiến hành và đem lại hiệu quả cao ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu vào những năm 90 của thế kỉ trước.

Thứ năm, chúng đẩy mạnh tuyên truyền, chiến tranh tâm lý nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Cộng sản, ca ngợi chủ nghĩa Tư bản, khuyến khích cải tổ, đa nguyên đa đảng, dùng chiêu bài dân chủ nhân quyền đả kích chế độ ta là thể chế chính trị độc tài, đưa ra quan điểm đi theo con đường thứ 3, con đường dân tộc, con đường CNXH đích thực…trên các phương tiện thông tin, trên các diễn đàn quốc tế (có 42 đài phát thanh truyền hình, 395 tờ báo và tạp chí, 66 nhà xuất bản của bọn phản động Việt Nam lưu vong ở nước ngoài)..

Âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch hết sức tinh vi, sảo quyệt, bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng, không để chúng lôi kéo, lợi dụng làm công cụ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội, phản động, với các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo trắng trợn những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN trong tình hình mới.

NHQ (chiasekienthucnet)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s