Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của quân nhân trong thời kỳ mới

(chiasekienthucnet)-Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng học tập, rèn luyện và lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cũng từ đó, danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” ra đời một cách tự nhiên, đi vào đời sống và lịch sử đất nước, trở thành một trong những giá trị tiêu biểu của thời đại mới. Đây cũng là niềm vinh dự lớn lao đối với những người lính “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”…

>Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ
>Nhận diện thủ đoạn lợi dụng internet nhằm chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
>Cần xử lý hình sự Linh mục Đặng Hữu Nam về hành vi gây rối an ninh
>Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
>Đừng biến mình thành “lính đánh thuê” để bán rẻ Tổ quốc
>
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trực tiếp đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội
>
Dù có xuyên tạc, Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng

“Bộ đội Cụ Hồ” – Hình mẫu tiêu biểu của thời đại!

Danh hiệu đó, phẩm chất đặc biệt đó được xây đắp nên trước hết từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Đồng thời, được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

qpchubodoi01

Vẻ đẹp trong sáng của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”

Hình tượng và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” dành cho những người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một hiện tượng rất độc đáo khiến nhiều học giả, nhà nghiên cứu nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi tìm hiểu về lịch sử quân sự Việt Nam. Nhà văn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh người Mỹ Lady Borton cho biết, dù đã có mặt tại không ít quốc gia trên thế giới, nhưng chưa có nơi nào người dân lại yêu mến gọi lãnh tụ của mình bằng Bác và gắn cho quân đội cụm từ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên thực tế, đối với nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, là người dành cả cuộc đời cho hạnh phúc của nhân dân, là hình ảnh tiêu biểu nhất, đẹp nhất cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc và văn hóa dân tộc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” là bản chất, quy luật phát triển của quân đội ta – một quân đội của dân, do dân và vì dân, là Quân đội của giai cấp công nhân nhưng cũng là đội quân  nhân dân của cả dân tộc Việt Nam. Truyền thống dân tộc và chủ nghĩa yêu nước chân chính Việt Nam chính là nguồn động lực và nền tảng tạo nên sức mạnh của quân đội ta.Và đội quân đó luôn xứng đáng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Bộ đội Cụ Hồ” là hình mẫu về con người mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, có mục tiêu chiến đấu là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; là đỉnh cao về hình tượng của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy và tỏa sáng trong lòng nhân dân. Từ thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được thể hiện rõ nét, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, năng lực công tác, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng trong từng thời kỳ. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sự hy sinh bảo vệ chủ quyền, biên  giới, biển, đảo; nhiều tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh  gắn bó với vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới không chỉ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao…mà còn tích cực trong công tác dân vận, lao động sản xuất: ở hầu hết các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực, nhiệt tình trong  tăng gia cải thiện đời sống, việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi… Vì vậy, những mô hình VAC như vườn rau sạch, nuôi cá, gia cầm, heo, bò, … xuất hiện ngày càng nhiều tại các đơn vị. Với những người lính, khó khăn nào cũng cố gắng khắc phục và vượt qua, nhiệm vụ nào cũng luôn hoàn thành, không nề hà những vất vả, hy sinh, luôn phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ trong mọi thời đại, mãi là hình tượng để nhân dân yêu mến, tin tưởng.Ngày nay, Bộ đội Cụ Hồ là lực lượng tiên phong tiêu biểu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, coi đây là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã làm tốt kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ thuật, hậu cần, tham mưu, đến trực tiếp cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên khi có thiên tai hoặc có sự cố do con người xảy ra, quân đội đã kịp thời huy động lực lượng, trang thiết bị, chủ động đối phó và khắc phục có hiệu quả, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân. Bộ đội Cụ Hồ hôm nay còn tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ đội Cụ Hồ hôm nay hơn lúc nào hết luôn phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, kiên trì xây dựng phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên toàn thế giới.Có thể nói, ở mọi thời kỳ, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là chỗ dựa trung thành, tin cậy của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân là mục tiêu lý tưởng; gắn bó máu thịt với nhân dân và tôn trọng, phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đã có nhiều phân tích của các học giả và các tướng lĩnh quân đội về những đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ”. Song tựu trung lại thì những đặc trưng đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cô đúc trong lời khen ngợi nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Cũng vì lẽ đó, “Bộ đội Cụ Hồ” là hình tượng tiêu biểu và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã được nhân dân ca tụng là “con người đẹp nhất”, được coi là khát vọng phấn đấu và vươn tới của lớp lớp người Việt Nam trong suốt những năm qua.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Những đặc trưng cơ bản tạo nên nhân cách , phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không phải là sản phẩm tự phát, mà là kết quả tất yếu của một quá trình lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của  toàn quân và toàn dân. Chính vì lẽ đó giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay với những điều kiện mới là hết sức quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ cực kỳ to lớn và nặng nề.

Có thể thấy, những giá trị trong nhân cách, phẩm chất  “Bộ đội Cụ Hồ” đã được định hình trong 30 năm chiến đấu có đặc thù là những giá trị được cổ vũ, được lựa chọn nhằm tạo nên những kiểu mẫu nhân cách người lính trong điều kiện đất nước có chiến tranh, đang chiến tranh. Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng, khi lịch sử dân tộc chuyển sang một giai đoạn mới (giai đoạn hòa bình, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước), nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam từ trực tiếp chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc thì một mặt phải giữ vững các giá trị cốt lõi, cơ bản đã được lịch sử củng cố và khẳng định, mặt khác phải bổ sung, phát triển những giá trị cần thiết cho nhân cách người chiến sĩ thời kỳ mới.

Chính vì vậy, dù trong kháng chiến hay hòa bình, mục tiêu, lý tưởng và mọi hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ” đều là vì dân, vì nước. Cho nên, Quân đội ta vừa có chức năng chiến đấu lại vừa có chức năng lao động sản xuất, chức năng công tác và làm nghĩa vụ quốc tế. Với điều kiện hiện nay, hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới đối với “Bộ đội Cụ Hồ” để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội… Do đó, nhân cách, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” cần được tiếp tục giữ gìn, nuôi dưỡng, xây dựng,bổ sung và phát triển để người lính có thể yên tâm rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân!

PTT (chiasekienthucnet)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s