Huy động sức mạnh của cả cộng đồng

LTS: Trong ngày 11-1, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục nhận được nhiều cuộc điện thoại, thư điện tử của các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước gửi về bày tỏ thái độ trước những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý của các phần tử cơ hội lợi dụng mạng xã hội, internet để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các tầng lớp nhân dân cũng đề xuất, kiến nghị, hiến kế để cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để những trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

>Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng báo mạng chống phá Đảng và cách mạng nước ta
>
Nhân dân sẽ vạch mặt kẻ bôi nhọ những người đã ngã xuống vì lòng nhân ái ở Campuchia
>
Cần có biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết hơn đối với những kẻ xuyên tạc
>Một số biện pháp nâng cao đạo đức nhà giáo trong các Nhà trường Quân đội hiện nay
>“Toàn quốc kháng chiến”-Sự lựa chọn tất yếu trong lịch sử dựng nước và giữ của dân tộc Việt Nam
>Xử lý kịp thời những kẻ xuyên tạc, bịa đặt
>Làm thất bại âm mưu phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng sau Hội nghị Trung ương 4
>Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý
>Nhà luật sư bị ném sơn: Sao phải “loa làng” trên RFA ?
>Để đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được bảo đảm

* Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương:

Sức dân là sức mạnh để bảo vệ Đảng, Nhà nước

Tôi cho rằng, không phải bây giờ mà từ lâu, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội, Internet và coi đây là phương tiện quan trọng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Việc các đối tượng phản động lợi dụng Internet để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội là việc làm trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống đạo lý của dân tộc, thể hiện rõ quan điểm sai trái và thù địch. Đằng sau việc hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao, mục đích sâu xa hơn của chúng là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đi đến xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

11012017ttruc62

Vào thời điểm hiện nay, không chỉ nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đối tượng phản động lại đang tiến hành xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng ta. Có người mang danh đảng viên còn ngạo mạn cho rằng, trong lựa chọn đường lối, Đảng ta đã sai lầm không chỉ từ Hội nghị thành lập Đảng (1930) mà từ Hội nghị Tua (1921)… Ý tứ phía sau của những kẻ cơ hội, phản động là gì, chắc mọi người chúng ta đều biết.

Từ bản chất âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch, nhất là việc dựng chuyện, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trên Intenet, trước tiên chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những đối tượng kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối nội bộ, lợi dụng và sử dụng mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra.

Theo tôi, ngoài các cơ quan chức năng, cần phải phát huy tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Vì nhân dân là “tai mắt” quan trọng, là người giám sát, đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước ngay từ cơ sở. Nếu chúng ta huy động được sức mạnh từ nhân dân, thì những kẻ chống đối, phản động sẽ không còn cơ hội để thực hiện mưu đồ của chúng. Chúng ta cũng cần xây dựng các lực lượng “tinh nhuệ”, đấu tranh trực diện với lực lượng phản động, chống phá để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, báo chí quân đội nói riêng thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Cuộc đấu tranh ấy mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế khuyết điểm, để tạo niềm tin, góp phần củng cố mối đoàn kết gắn bó giữa nhân dân với Đảng, giữa Đảng với nhân dân. Có dân giúp sức, có dân tham gia sẽ có sức mạnh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

TRỊNH DŨNG (ghi)

* Ông NGUYỄN TÚC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, đời tư cá nhân một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Qua theo dõi tôi thấy, những thông tin xuyên tạc này xuất hiện vào dịp nhân dân ta, dân tộc ta kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại không có gì lạ. Bởi, đối tượng đưa ra những luận điệu sai trái đó là những kẻ chống đối chế độ, chúng muốn chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

11012017ttruc63

Tuy nhiên, điều nguy hiểm là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay, những đối tượng phản động dễ dàng đưa những thông tin đổi trắng thay đen, khiến không ít người dân hoang mang, khó có thể phân biệt được đúng sai, thật giả. Để chống lại những luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc, theo tôi những vấn đề gì có thể công khai cho nhân dân biết, thì qua phương tiện thông tin đại chúng, qua báo chí chúng ta nên công khai thông tin. Mỗi khi có những thông tin sai lệch, xuyên tạc thì các báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng phải có những bài viết tăng cường tính đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc này. Cùng với đó, chúng ta cần xử lý kiên quyết những kẻ đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật bằng những bản án nghiêm.

Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp cơ sở phải có những buổi sinh hoạt thường xuyên, trong đó cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên, cựu chiến binh phải làm nòng cốt trong cuộc chiến này. Ngoài ra, công tác tuyên truyền ở địa bàn khu dân cư cũng phải được quan tâm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở từng khu dân cư phải nắm bắt được tình hình ở địa bàn, tuyên truyền để người dân hiểu về những âm mưu thâm độc của kẻ thù… Có như vậy, chúng ta mới đập tan mọi hành vi xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó củng cố niềm tin cho nhân dân.

ĐỨC THỊNH (ghi)

* Đại tá NGUYỄN VĂN TÍN, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị:

Kịp thời định hướng, giữ vững niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ

Phải khẳng định ngay rằng, thông tin mà những kẻ phản động, chống đối bịa đặt để bôi nhọ, hạ thấp, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đời tư của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội thời gian qua là việc làm không thể chấp nhận được. Đó là thủ đoạn bất nhân, trắng trợn, không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, mà còn chà đạp lên luân thường đạo lý của một dân tộc giàu truyền thống nhân văn, nhân đạo sâu sắc.

11012017ttruc64

Trước tình hình trên, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn đã chủ động nắm chắc tình hình, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng sự thật đến cán bộ, chiến sĩ; sớm định hướng tư tưởng, dư luận, giúp bộ đội hiểu đúng sự thật, tạo đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Đây là phương cách mà cơ quan chức năng và cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng “vô hiệu hóa” mọi luận điệu, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, cơ quan chức năng các cấp cũng đã sớm nhận diện, chủ động phối hợp đẩy mạnh đấu tranh; tham mưu triển khai các biện pháp, phát huy vai trò xung kích của các bộ phận chuyên trách trong việc bóc trần mưu đồ, hạ bệ thủ đoạn của những kẻ vô nhân tính, xúc phạm tình cảm, danh dự chung của quân đội… Bằng những cách làm đó của cấp ủy, chỉ huy các cấp bảo đảm cho đời sống tư tưởng, tâm lý của bộ đội ngày càng ổn định; niềm tin vào uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội được giữ vững.

Ở đây cũng cần nói thêm rằng, sự bịa đặt trắng trợn của các thế lực thù địch không thể tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm bộ đội. Bởi lẽ, cán bộ, chiến sĩ vốn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tình cảm đặc biệt dành cho các đồng chí lãnh đạo trong quân đội. Có chăng, ở đây sự tác động càng làm cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hết sức bức xúc trước thủ đoạn trắng trợn, dã tâm xấu xa của những kẻ rắp tâm chống phá quân đội, chống phá cách mạng. Do đó, toàn quân đang chung một ý chí đấu tranh, chung một quyết tâm loại bỏ; chủ động làm thất bại hoàn toàn những thủ đoạn, mưu đồ xấu xa của các thế lực thù địch…

NGUYỄN TẤN TUÂN (ghi)

Đại tá, PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân:

Không nghe, không tiếp nhận là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất

Có thể nói những thông tin bịa đặt, bội nhọ, vu khống, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, công an trên mạng xã hội của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua không gì khác ngoài mục đích cuối cùng là chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với LLVT và nhân dân. Đây là hoạt động vô cùng nguy hiểm cả trên phương diện tư tưởng, đạo đức và pháp lý. Cần khẳng định rằng, các thế lực thù địch càng xuyên tạc, càng bịa đặt, vu khống, bội nhọ bao nhiêu thì càng phơi bày, tự lật tẩy bộ mặt cùng dã tâm đen tối và hành vi xảo quyệt, thâm độc và vô văn hóa của chúng. Hành vi này chắc chắn sẽ không thể lừa bịp được những người hiểu biết, có trách nhiệm và có tình yêu với Tổ quốc. Đây chính là một trong những phương thức mà kẻ thù tự bôi đen, tự hủy diệt chính mình.

12012017tonha01

Bởi vậy, để đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cần nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn; cung cấp cho nhân dân những thông tin thực chất của vấn đề để chứng minh sự thật không giống như những gì mà chúng xuyên tạc. Khi đã hiểu đúng được bản chất thì dù có vu khống, xuyên tạc như thế nào thì cũng không thể thâm nhập được vào đời sống, thực tiễn, hay chuyển được ý chí, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với sự nghiệp chung của dân tộc và cũng không có khả năng bôi đen các đồng chí lãnh đạo của chúng ta nữa.

Trong cuộc đấu tranh này, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng chủ công, mũi nhọn. Cùng với Quân đội nhân dân thì lực lượng Công an nhân dân sẽ kiên quyết truy tìm những kẻ cố tình đưa ra những thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của LLVT, mà còn là tình cảm, trách nhiệm, lương tâm của mỗi người. Đối với với cuộc đấu tranh này, tổ chức tốt công tác nắm tình hình là vấn đề then chốt, sau đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức đấu tranh để vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn của chúng. Với quyết tâm như thế và triển khai đồng bộ các biện pháp, tôi tin rằng với sự ủng hộ, đồng lòng rất cao của nhân dân, đồng bào, đồng chí, nhất định trong cuộc đấu tranh này, chúng ta sẽ “vạch mặt, chỉ tên”, nghiêm trị thích đáng các thế lực đen tối ấy. Khi người dân không nghe, không tiếp nhận, không đồng tình với luận điệu xuyên tạc thì đó là sự trừng trị nghiêm khắc nhất với những kẻ có dã tâm đen tối.

KIM DUNG (ghi)

* Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Hà Nội):

Mạng xã hội tuy ảo nhưng vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật

Trên mạng xã hội, cá nhân được quyền phát biểu quan điểm của mình. Tuy nhiên, những ý kiến, quan điểm đó không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và đời tư của người khác. Vì như vậy sẽ vi phạm pháp luật. Dù mạng xã hội ảo nhưng pháp luật đều điều chỉnh các hành vi, hoạt động của tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực này. Theo quy định của pháp luật, hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác là trái pháp luật nên người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm dân sự hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

11012017ttruc65

Theo đó, việc đưa và tán phát thông tin xuyên tạc, vu khống bôi xấu, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân, tổ chức là hành vi bị pháp luật cấm (quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ). Việc xử lý hành vi vi phạm nói trên được áp dụng theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 3-11-2013 của Chính phủ. Theo đó, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, vi phạm có tính nguy hiểm cho xã hội thì tùy từng trường hợp, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những tội danh sau: Tội vu khống (Điều 122 Bộ luật Hình sự), Tội làm nhục người khác (Điều 121 Bộ luật Hình sự), nếu xác định được chính xác người tung tin đồn sai sự thật với lỗi cố ý và tin đồn đó có tính chất vu khống thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm…  Nếu không xác định được chính xác người tạo ra tin đồn sai sự thật mà chỉ xác định được người tung tin thì áp dụng theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự 2009 sửa đổi, bổ sung, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm; bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng…

VĂN MINH (ghi)

* Binh nhất Nguyễn Trác Hưng, Đại đội 14, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh):

Chiến sĩ trẻ luôn cảnh giác, không bị tác động

Thời gian gần đây, chúng tôi được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thông báo trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Chúng tôi vô cùng bất bình trước thông tin bịa đặt của những phần tử cơ hội, mất nhân tính, chà đạp lên truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.

11012017ttruc66

Qua học tập ở đơn vị, chúng tôi được biết, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội đều là những người có nhiều đóng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của nhân dân. Chúng tôi hiểu một trong những mục đích của các phần tử cơ hội là nhằm làm suy giảm niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Bởi vậy, chúng tôi luôn cảnh giác và không bị lay chuyển trước những thông tin bịa đặt này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kiến nghị các cơ quan pháp luật của Nhà nước sớm vào cuộc điều tra, làm rõ, đưa những kẻ “ném đá giấu tay” ra ánh sáng, xử phạt nghiêm minh để làm gương.

Là những quân nhân, chúng tôi hết sức tự hào về truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam; tự hào về lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm, gan dạ chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để chúng tôi có được cuộc sống tươi vui, hạnh phúc ngày hôm nay. Đó là những tấm gương sáng ngời tinh thần cách mạng, vì nước, vì dân để chúng tôi mãi mãi học tập, noi theo. Chúng tôi tự hào về dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam; tự hào về lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

TRẦN HƯNG QUỐC (ghi)

* Sinh viên Hoàng Thị Vân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Thông tin xấu, độc không có “đất sống” trong thanh niên

Tôi năm nay 21 tuổi, cảm thấy rất phẫn nộ khi thời gian qua trên mạng xã hội một số phần tử cơ hội phát tán clip xúc phạm danh dự một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới uy tín cán bộ lãnh đạo, mà còn có tác động đến tư tưởng của lớp trẻ.

11012017ttruc68.jpg

Dù sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng tôi cũng như nhiều bạn trẻ luôn biết ơn những người đi trước. Biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh…, cán bộ lão thành cách mạng đã hy sinh thân mình, cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN. Thanh niên ở mọi miền Tổ quốc luôn xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn hiếu học, cần cù, sáng tạo; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thanh niên Việt Nam đã có nhiều chiến công xuất sắc đóng góp vào thắng lợi chung của dân tộc.

Có được kết quả đó bởi thanh niên Việt Nam được Đảng, Bác Hồ và các cấp ủy, chính quyền quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện; tạo cơ hội để thanh niên xung kích, sáng tạo tham gia phong trào cách mạng của quần chúng, của tuổi trẻ… Từ đó, tôi tin chắc rằng, những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc bôi nhọ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội của các phần tử cơ hội trên mạng xã hội sẽ không có “đất sống” trong mỗi con người Việt Nam nói chung, trong thanh niên Việt Nam nói riêng. Tôi mong rằng, các bạn đoàn viên thanh niên không nghe, không tin những luận điệu xuyên tạc, những thông tin xấu, độc; đồng thời cần nêu cao tinh thần cảnh giác, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tự tin phấn đấu góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân đối với tuổi trẻ Việt Nam.

THU HẰNG (Báo quân đội Nhân dân điện tử/ghi)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s