Bắt Trịnh Xuân Thanh liệu có thực sự khó ?

(chiasekienthucnet)-Gần 4 tháng qua, quan điểm của Việt Nam vẫn kiên quyết bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về quy án song có vẻ như “lực bất tòng tâm”… >Trịnh Xuân Thanh đang hướng về đứa con trai ở Việt Nam ? Kể từ khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, bị khởi tố bị can…

Trùng trùng đội ngũ…

Mùa đông năm thứ bảy mươi hai! Ngày truyền thống của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ trùng vào dịp kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến. Cảm xúc ngưng đọng! Niềm vinh dự, tự hào được nhân lên! Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hai…

Tăng cường sự lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội trong quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của cách mạng, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập…